Mad Tamkin Adalah?

ASTALOG.COM – Mad Tamkin yaitu mad yang terdapat pada huruf ya’ berganda, dimana ya’ yang pertama bersimbol ‘tasydid kasroh’, dan ya’ yang kedua bersimbol sukun/mati....

Asal Muasal Monyet

ASTALOG.COM – Dilansir dari wikipedia, Monyet adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan prosimia (“pra-kera”, seperti lemur dan tarsius) atau kera, baik yang tinggal...

Latar Belakang Munculnya Ilmu Tasawuf

ASTALOG.COM – Tasawwuf adalah merupakan salah satu khazanah intelektual Muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan, secara historis dengan teologis akhlak tasawwuf tampil mengawal...

Mukjizat Nabi Ibrahim

ASTALOG.COM – Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar (Tarih) bin Tahur bin Saruj bin Rau’ bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin...

Doa Sesudah Wudhu dan Artinya

ASTALOG.COM – Menurut bahasa, Wudhu artinya Bersih dan Indah. sedangkan menurut istilah (syariah islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang...

Tayammum Adalah

ASTALOG.COM – Tayamum merupakan cara untuk menghilangkan hadats sebagai pengganti wudlu dikarena ada sebab – sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayammum selagi dirinya...

Penyebaran Agama Islam pada Masa Bani Umayyah

ASTALOG.COM – Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kelompok pendukung Ali mengangkat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Kelompok pendukung...

Agama Samawi dan Agama Budaya

ASTALOG.COM –   A. Pengertian Agama   Kata agama, oleh sebagian ahli dikatakan berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti: a= tidak, gama= kacau. Jadi agama...

Lama Turunnya Al-Quran

ASTALOG.COM – Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. turunnya Al-Quran ini tidak dengan sekali turun, tetapi berangsur-angsur dari waktu...

Nama Lain Surah Al – Maidah

ASTALOG.COM – Dilansir dari wikishia, Surah Al-Maidah disebut sebagai Al-Maidah disebabkan oleh dialog tentang makanan langit dan turunnya hidangan langit ini sesuai permintaan Hawariyun dan...

Sejarah Singkat Nabi Musa

ASTALOG.COM – Nabi Musa dilahirkan di Negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun, ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yashar. Raja Firaun seorang...

Arti Kata Dhomir

ASTALOG.COM – Dalam bahasa indonesia, Dhomir adalah ‘kata ganti’. Seperti ‘aku’, ‘kamu’, ‘kita’ dan ‘dia’. Dhomir dalam bahasa arab ada 14. Sedangkan dalam bahasa inggris...

Apa yang Dimaksud dengan Mad Jaiz Munfasil

ASTALOG.COM – Menurut Bahasa Mad Artinya Panjang. Sedangkan Dalam Pengertian Ilmu Tajwid Mad Adalah Memanjangkan Bunyi Huruf Hijaiyah Karena Adanya Pertemuan Antara Huruf Hijaiyah Yang...