Category: Agama dan Kepercayaan

Lama Turunnya Al-Quran

ASTALOG.COM – Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. turunnya Al-Quran ini tidak dengan sekali turun, tetapi berangsur-angsur dari waktu kewaktu. Turunnya ayat Al-Quran ini menurut sebagian ulama ada latar belakang (azbab An-nuzul) terlebih dahulu. Al-Quran...

Nama Lain Surah Al – Maidah

ASTALOG.COM – Dilansir dari wikishia, Surah Al-Maidah disebut sebagai Al-Maidah disebabkan oleh dialog tentang makanan langit dan turunnya hidangan langit ini sesuai permintaan Hawariyun dan sahabat Nabi Isa As. Dari sudut pandang isi dan kuantitas, surah Al-Maidah ini adalah salah satu...

Sejarah Singkat Nabi Musa

ASTALOG.COM – Nabi Musa dilahirkan di Negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun, ibunya bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yashar. Raja Firaun seorang Raja yang lalim dan kejam. Waktu itu dikeluarkan undang-undang apabila ada bayi lahir laki-laki, harus dibunuh...

Arti Kata Dhomir

ASTALOG.COM – Dalam bahasa indonesia, Dhomir adalah ‘kata ganti’. Seperti ‘aku’, ‘kamu’, ‘kita’ dan ‘dia’. Dhomir dalam bahasa arab ada 14. Sedangkan dalam bahasa inggris dan bahasa Indonesia jumlah kata ganti hanya 7. Dhomir adalah Isim Mabni, yaitu Isim yang tidak...