Tarian Jauk Berasal Dari?

ASTALOG.COM – Tari jauk adalah salah satu jenis dari tarian yang biasanya banyak ditemukan di bali. Tari jauk merupakan salah satu tari tradisi yang ada di bali.

Pengertian Tari Jauk
Tari Jauk adalah tarian yang menggambarkan raja raksasa yang sedang berkelana di hutan. Tari jauk merupakan dasar dari tari – tari petopengan di bali. Tari Jauk memiliki gerak yang fleksibel, artinya tidak ada patokan khusus pada saat kita menarikan tarian ini. Walaupun bebas kita berkreasi dengan gerakan, namun tetap tidak boleh lepas dari pakem – pakem yang telah ada. Tarian ini diciptakan oleh I Nyoman Kaler.

 

Makna dalam Tari Jauk
Tarian jauk ini menceritakan tentang kegagahan dari seorang Pahlawan di hutan,yang dengan keperkasaannya mampu menundukan setiap musuh yang mengganggu kehidupan insan yang penuh kedamaian di dalam hutan Belantara. Dibalik kebringasannya dan kekejamannya terselip pula kelemah lembutannya, terutama kepada mahkluk yang lemah dan taat akan kelestarian hutan

PELAJARI:  Ciri-ciri Ras Negroid

Jenis Tari Jauk
Di Bali, terdapat dua jenis Tari Jauk yaitu Jauk Keras dan Jauk Manis. Perbedaan antara Jauk Keras dan Jauk Manis yaitu :

 

1. Jauk keras seperti namanya, gerakannya pun lebih bringas. dimana gerakannya lebih energik dan gongnya pun bertempo cepat. biasanya mempunyai standar gerakan sendiri. Topeng yang di pakai adalah topeng yang berwarna merah, dimana menggambarkan keberingasan sang Raksasa.biasanya, ini adalah dasar dari semua tarian d jauk. Gerakannya perpaduan antara tangan, kaki, badan dan leher. jadi semua gerakannya berbeda. lumayan lama untuk menyesuaikannya.Topeng yang dipakai seperti ini. jadi merah, ada kumis dan mata melotot tajam. menggambarkan kebringasan.

2. Jauk Manis, jauk ini seperti namanya, mempunyai gerakan yang lebih berwibawa. aslinya jauk manis ini pakaiannya sama dengan jauk keras tapi bedanya ada di topengnya dimana topengnya menggunakan warna putih dan kelihatan lebih berwibawa. Karena jauk Manis ini jauh lebih fleksibel dari jauk keras, para seniman tari di Bali akhirnya mengimprovisasi dan membentuk tarian jauk yang berbeda. misalnya Topeng tua, tari ini termasuk tari topeng jauk. dimana menggambarkan orang tua. jadi gerakannya pun mirip seperti orang tua. itulah keunggulan jauk.Topengnya lebih lembut dari jauk keras.

PELAJARI:  Peta dan Komponennya

Perbedaan Tari Jauh Keras dan Jauk Manis
1. Dari segi topengnya, Jauk keras menggunakan topeng berwarna merah, matanya melotot dengan bibir terbuka, dan ekspresinya lebih bringas atau galak. Sedangkan Jauk Manis topengnya berwarna putih, matanya melotot namun ekspresinya lebih kalem dengan bibir tersenyum.
2. Dari segi gerakan , Jauk keras gerakan tarinya seperti namanya, yaitu agak keras dan bringas serta berwibawa. Sedangkan Jauk Manis gerakannya lebih lembut namun tetap tegas dan menggambarkan kewibawaan raksasa.

Busana Tari Jauk
Dalam setiap jenis tarian, busanan diperlukan untuk mencerminkan atau menjadi simbol dari tarian tersebut. Untuk tari jauk, busana yang diperlukan yaitu celana panjang berwarna putih, Stewel, Kamben Putih, Baju, Srimping, Keris, Awiran, Lamak, Badong, Gelungan, Topeng Berwarna Putih.