Apa Artinya Surah Al Fath?

ASTALOG.COM – Dilansir dari wikipedia, surah Al-Fath (Arab: الفتح , “Kemenangan”) adalah surah ke-48 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 29 ayat. Dinamakan Al-Fath yang berarti Kemenangan diambil dari perkataan Fat-han yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surah ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad S.A.W dalam peperangannya.

Nabi Muhammad S.A.W sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda dia yang diriwayatkan Sahih Bukhari; Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad S.A.W itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad S.A.W dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya.

 

Keutamaan Surah Al Fath
Imam Qurthubi mencatat 3 hal terkait surat Al Fath ini sebagai berkut:

1. Surat berisi berita kemenangan yang nyata
Dalam shahih Al Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw berjalan disalah satu perjalanannya dimalam hari bersama Umar bin Khatab Ra. Umar bertanya sesuatu kepada Rasulullah Saw tidak menjawabnya. Lalu Umar bertanya lagi Rasulullah Saw tidak menjawabnya. Kemudian Umar bertanya lagi dan Rasulullah tidak menjawabnya.

PELAJARI:  Apa Pengertian Zakat Fitrah?
 

“Aku mendesak Rasulullah Saw tiga kali dan rasulullah Saw tidak menjawabnya. Selanjutnya Umar berkata : Aku menggerakkan tungganganku kemudian aku maju dihadapan banyak orang, Aku takut Al Quran akan turun karena sikapku. Aku masih berbuat demikian sampai aku datang kepada Rasulullah Saw lalu mengucapkan salam kepadanya. Beliau bersabda:

Telah diturunkan surat kepadaku pada malam ini, surat yang lebih aku senangi daripada matahari terbit” kemudian beliau membaca: Sesungguhnya Kami telah meberi kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata (Al Fath:1)

2. Surat yang lebih disukai Nabi Saw dari seluruh isi dunia
Muslim meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik yang memberitahukan kepada mereka, ia berkata: Ketika diturunkan ayat : Sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepadamu kemenangan yang nyata (Al Fath : 1)) sampai fauzan azhima(Keberuntungan yang besar) (Al fath:5) adalah sekembalinya Nabi Saw dari Hudaibiyah dan para sahabat diliputi duka dan telah sempurnalah hidayah Hudaibiyah.

PELAJARI:  Agama Samawi dan Agama Budaya

Lalu Rasulullah Saw bersabda:

Telah diturunkan kepadaku malam ini surat yang lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia

3. Penjagaan Allah setahun bagi yang membaca surat itu dalam shalat sunatnya
Al Mas’udi berkata: Telah sampai kepadaku bahwa orang yang membaca surat al Fath pada malam Ramadhan dalam shalat sunat maka ia dijaga oleh Allah di tahun itu.

Manfaat Membaca Surah Al Fath
Selain keutamaan, surah Al Fath juga memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Apabila kita membaca Surat Fath secara mudawamah/rutin setiap hari, kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, dan Allah membukakan pintu kebaikan/kegembiraan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. (khawasul Qur’an)

2. Apabila Surat Fath dibaca secara rutin/terus menerus setiap hari, Rasulullah Saw akan menjumpainya dan membe’atnya dalam mimpi, sedang pahalanya tidak beda dengan para sahabat yang ikut be’at dibawah pohon ridhwan (khawasul Qur’an).

PELAJARI:  Pengertian Tahun Masehi

3. Hadis yang diriwayatkan HR. Ahmad dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda: “tidak diragukan lagi bagi para (pengikut perang) syahid Badar dan Hudaibiyah, masuk kedalam syurga”.

4. Rasulullah Saw bersabda: “Orang yang membaca Surat Fath, dianggap sama dengan orang yang berperang syahid bersama-sama Rasulullah Saw. Ketika terbukanya kota Mekah”.

5. Barang siapa yang semula lemah, jika membaca surat ini sebanyak-banyaknya maka akan menjadi kuat, yang semula rendah/terhina menjadi pangkat/mulia, yang mengalami kekalahan akan menjadi menang, yang semula kesulitan dalam hidupnya akan dimudahkan urusanya oleh Allah, yang mempunyai hutang akan dapat membayarnya, atau jika dibaca ketika dalam tahanan/penjara, maka dia akan segera dikeluarkan, dan siapa yang dilanda kekalutan fikiran/kesusahan, maka bacalah surat ini, insya Allah lenyaplah kesusahanya. Boleh dicoba, semoga berhasil dengan baik.